Kategoryzowanie zadań

Kategorie mogą grupować zarówno projekty jak i zadania bez przyporządkowanych projektów.

Pozwalają na łatwiejsze wyświetlanie zadań ograniczonych tylko do danej kategorii i poruszaniu się np. tylko w ramach jednej kategorii. Do kategorii możemy przyporządkować wybranych użytkowników, dzięki temu będą mieli możliwość przeglądania zadań z danej kategorii.
Kategorie mogą być prywatne bądź otwarte.

img


Używaj i ciesz się systemem. Przez pierwsze 30 dni bez opłat przetestujesz pełne działanie systemu.


Zarejestruj się